Lekciju saraksts

 

Starptautiskā Profesionālās Dziedniecības Akadēmija

Dziedniecības  un Psihoinformacioloģijas fakultātes meistarklase - 2019./20.m.g.

Nodarbību saraksts

Nodarbības notiek Tērbatas ielā 49/51-1
Piektdiena, 18. oktobris

16.00 - 20.50 ENIOLOĢIJA Velta GOLUBINA

                         Enioloģija un Ājūrveda kā ENIO process. Došas.

 

 Sestdiena, 19. oktobris

Nodarbības 9.00 - 12.10  notiek Lāčplēša ielā 35,

(Memory Water telpās, jumta stāvs)

09.00 12.10 DZIEDNIECĪBA O.S

                        Sistēmiskās konstelācijas metode. Prakse.(krievu val.)

12.10- 13.15 PUSDIENAS 

13.15-  16.30 DZIEDNIECĪBA Margita ROSTE

                         Bērnības nozīme cilvēka personības veidošanās procesā.

17.00 - 20.00 PSIHOINFORMACIOLOĢIJA Iveta ČEVERE

                       12 apziņas līmeņi. Cilvēka energoinformatīvā anatomija.

 

 

Svētdiena, 20. oktobris

Nodarbības 9.00 - 12.10  notiek Lāčplēša ielā 35,

(Memory Water telpās, jumta stāvs)

 09.00 - 12.10 ENIODZIEDNIECĪBA  Oskars PEIPIŅŠ

                         Autogēnā treniņa ābece. Meditācija un tās iespējas. 

12.10-12.45  PUSDIENAS 

12.45 - 15.45 ENIOMĀKSLA Sanda EIŽVERTIŅA

                          Krāsas un Eniomāksla.